Adam Latocha - AL Consulting
Analiza strategiczna
Przedsiębiorcy permanentnie zadają sobie pytania:
Strategia jest czymś, co ma fundamentalny wpływ na życie lub śmierć, na sukces lub na porażkę firmy. Dlatego każdy menedżer musi odpowiedzieć na trzy fundamentalne pytania strategiczne aby zrozumieć czy i jak firma oferuje odbiorcom zaspokojenie ich potrzeb.

Powyższe pytania to pytania o: Odpowiedzi na te pytania są właśnie STRATEGICZNYMI WYBORAMI

Najwybitniejszym autorytetem w dziedzinie analizy konkurencyjności jest Michael Porter (ur. 1947), profesof Harvard Business School, wybitny autorytet w dziedzinie strategii konkurencji i konkurencyjności. M.Porter otrzymał nagrodę im. Wellsa w dziedzinie ekonomii, nagrodę im. A. Smitha i trzy nagrody McKinseya, a w 1983 został powołany w skład Komisji Prezydenta Reagana do spraw Konkurencyjności Przemysłu, stając się doradcą głów państw, gubernatorów, prezydentów i dyrektorów naczelnych firm z całego świata. Warto dodać, że M.Porter to autor 16 książek - w tym Strategia konkurencji, Metody analizy sektorów i konkurentów (1980) Przewaga konkurencyjna (1985) Przewaga konkurencyjna narodów (1990) Porter o konkurencji (1998) i zwycięzca rankingu "żyjących guru biznesu" (Instytutu Accenture Badań nad Zmianami Strategicznymi). Na co dzień M.Porter mieszka w Brooklinie w stanie Massachusetts Michael Porter jest autorem modelu "Pięciu Sił", definiującego atrakcyjność sektora pod względem:
Warsztaty z Analizy Strategicznej z zastosowaniem modelu "Pięci Sił" M.Portera trwają jeden dzień. W ramach przygotowania do Warsztatów zadaniem uczestników jest zgromadzenie i usystematyzowanie informacji o konkurencji. Metodami wykorzystywanymi podczas analizy atrakcyjności sektora są między innymi: Analiza BCG i SWOT, Stopa koncentracji, Grupy strategiczne, Fazy życia sektora, Mapa konkurencyjności.

Oprócz ułatwienia STATEGICZNYCH WYBORÓW warsztaty są dobrą okazją do zintegrowania zespołu uczestników złożonego zarówno z przedstawicieli najwyższego szczebla kierownictwa jak i kierowników poszczególnych obszarów działalności firmy. W wyniku realizacji Warsztatów wszyscy ich uczestnicy mają ta samą wizję działania i świadomość wspólnych wyzwań ale i wspólne poczucie dumy z osiągniętych dotychczas sukcesów.

Podczas realizacji warsztatów zwyczajowo pojawiają się liczne wnioski dotyczące usprawnienia działań marketingowych, zmian strategii konkurowania, oceny zasadności przeprowadzenia dywersyfikacji produktów/rynków czy też samokrytycznej oceny porftolio produktów.