Adam Latocha - AL Consulting
Doradztwo w zakresie systemów
informatycznych wspomagających zarządzanie
Oferujemy Państwu doradztwo w zakresie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Naszą ofertę opieramy na współpracy z SIMPLE Sp. z o.o. Polecamy: www.simplesoftware.pl www.simple-crm.pl


Usługi doradcze obejmują:
Dotychczasowe doświadczenie obejmuje praktyczną znajomość systemów: