Adam Latocha - AL Consulting
Warsztaty CRM/BPM
Choć pojęcie CRM (ang. Customer Relationship Management), czyli Zarządzania Relacjami z Klientami, nie jest obce większości przedsiębiorców. Pomimo oczywistej utraty korzyści wynikających z braku CRM niewiele firm stosuje rozwiązania tej klasy. Czy jest tak dlatego, że przedsiębiorcom trudno jest wyobrazić sobie, do czego konkretnie, oprócz gromadzenia danych teleadresowych, mogliby wykorzystywać CRM?

System klasy BPM (BPM Business Process Management - Zarządzanie Procesami Biznesowymi) to rozwiązanie, którego celem jest wsparcie procesów wewnętrznych - obiegu dokumentów, zadań, spraw, współdzielenia zasobów itp.

Dwudniowe warsztaty w oparciu o system SIMPLE.CRM/BPM realizowane przy współpracy z SIMPLE Sp. z o.o. mają na celu pokazanie w praktyce, które procesy w przedsiębiorstwie mogłyby zostać wsparte systemem CRM/BPM, jakie wymierne korzyści mogłyby zostać uzyskane na drodze zastosowania takiego systemu.

Podczas warsztatów analizowana jest zasadność zastosowania następujących funckjonalności CRM/BPM:
Pierwszy dzień warsztatów CRM/BPM przeznaczony jest na przeprowadzenie konsultacji z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa. Drugi dzień warsztatów służy przedstawieniu tych scenariuszy, jakie zostały zidentyfikowane na podstawie konsultacji przeprowadzonych pierwszego dnia.

Podczas drugiego dnia warsztatów istotne jest znalezienie odpowiedzi, czy zaproponowane scenariusze użycia systemu klasy CRM/BPM są ekonomicznie uzasadnione.